Construire hala productie

"ROSENDAHL INDUSTRIAL SERVICES SRL, titular al proiectului: “Construire hala productie”, propus a fi amplasat in jud. Satu Mare, municipiul Satu Mare, bld. Lucian Blaga, nr.69, anunta plublicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele mentionate.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cle Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data prezentului anunt."

Rosendahl Industrial Services s.r.l., Str. Lucian Blaga Nr. 69, 440227 Satu Mare, Tel.: +40 361 40 30 40, office@rosendahlindustrial.com